دیتا پروژکتور هیتاچی در قدیمی ترین مدرسه کشور رومانی

پروژکتور هیتاچی در کشور رومانی

مطالعه موردی پروژکتور CP-A200

رومانی

نگاهی به آنسوی نسل ها

اگر چه اولین مدرسه رومانیایی مقارن با قرن چهاردهم ثبت شده، تمام آثار آن مفقود شده است. قدیمی ترین مدرسه بازمانده در شهر “سفنتو گئورگه” قرار دارد و تاریخ آن به ۱۷۹۹ برمی گردد و امروزه به عنوان اولین مدرسه رومانیایی، توسط موزه ملی “کارپات های شرقی” حفظ و نگهداری می شود. با تاریخچه ای طولانی که از آرشیوها و اسناد معاصر جمع آوری شده است، این مدرسه از شهرت زیادی برخوردار بوده و به نسل های بسیاری از کودکان خدمت کرده است. امروزه موزه ملی کارپات های رومانی، بنای تاریخی پر اهمیتی برای جامعه محلی و تمام رومانیایی ها می باشد.

پیش از تبدیل این مدرسه به موزه، نیاز به مرمت و حفاظت از بنای آن بود. مدیر پروژه این موزه اظهار داشت: ” هدف ما تاکید بر ارزش و اهمیت اولین مدرسه رومانی بود. به منظور به نمایش گذاشتن کتاب های راهنما و اسناد و برای کمک به مردم برای درک هر چه بیشتر طریقه ایجاد این مدرسه، فراتر از مرمت بنای آن، نیاز به بازگرداندن حس و فضای آن دوره بود.”

چالش

بازسازی مدرسه شامل تهیه مبلمان اصلی و نوسازی تخته های کف و تعمیر برخی قسمت های داخلی و ساختمانی اضافی با تجهیزاتی جدید برای اسکان بازدیدکنندگان بود. با این حال بزرگترین اولویت، هدایت بازدیدکنندگان به محیط آموزشی رومانیایی در قرن ۱۸، به شیوه ای رسا و جذاب بود.

 راه حل

در فضاهای بسیار کوچک با توجه به این واقعیت که بازدیدکنندگان باید قادر به نزدیک شدن به موضوع و تصاویر باشند، تنها راه برای نمایش تصاویر روی دیوار، استفاده از ویدئو پروژکتورهای با نور افکنی بسیار کوتاه هیتاچی بود. ما دو دستگاه ویدئو پروژکتور هیتاچی CP-A200 روی سقف نصب کردیم، و با ترکیب تصاویر برای رسیدن به تصویری با کیفیت بالا، نمایشی شگفت انگیز از محیط مدرسه در بیش از ۲۰۰ سال پیش ارائه کردیم.